Výsledky odpovídají filtrování (změnit)

O projektu

Monitor HC je obecně prospěšnou iniciativou společnosti Klient PRO, s.r.o.

Jak jsme se k mapování zdravotní péče dostali?

V roce 2011 vyhrála společnost KlientPRO soutěž ministerstva zdravotnictví na lokalizaci holandského PCG modelu pro potřebu přerozdělení zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Zakázku jsme získali, neboť PCG model pro české prostředí používáme v systémech řízené péče již od roku 2006.  Součástí zadání bylo zjistit, jak by vypadalo přerozdělování prostředků mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, kdyby probíhalo podle PCG modelu, jaký by to mělo dopad na jejich bilanci a jak přesně by se muselo postupovat. Nad rámec zadání ministerstva zdravotnictví KlientPRO na vlastní náklady provedlo řadu analýz spotřeby zdravotních služeb na území ČR, kde jsme zohlednili příslušnost různých skupin pojištěnců k jednotlivým krajům, zdravotním pojišťovnám a PCG skupinám. Výsledky byly natolik zajímavé, že jsme se rozhodli shrnout je do dvou volně dostupných publikací a založit tento informační portál.

Co nám PCG model řekl o českém zdravotnictví

Při vysvětlování rozdílné spotřeby zdravotní péče různých skupin pojištěnců (tzv. kmenů) se dosud zohledňovaly pouze demografické ukazatele: věk a pohlaví. Tento způsob je z mnoha důvodů nepřesný. PCG model bere navíc v úvahu přítomnost chronických onemocnění. Použití PCG modelu odhalilo, že velké rozdíly ve spotřebě zdravotní péče mezi různými skupinami pojištěnců nelze vysvětlit ani demografickými ukazateli, ani nižší či vyšší nemocností té které skupiny. Tyto rozdíly a nerovnoměrnosti se dotýkají spravedlnosti při rozdělování prostředků veřejného zdravotního pojištění, ukazují v novém světle chování zdravotních pojišťoven a měli by se o ně zajímat jak poskytovatelé péče, tak občané a jejich političtí zástupci. 

Co nás motivuje?

Doufáme, že naše iniciativa vzbudí hlad po zveřejňování podrobných informací o českém zdravotnictví i pro další roky (2013, 2014 atd.). Rozdíly ve spotřebě zdravotních služeb je třeba dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat. Věříme, že Monitor HC pomůže zkultivovat diskusi o tom, jak lépe a účelněji zacházet s veřejnými zdroji. Diskusi, která je o to potřebnější v době, kdy se díky zavedení PCG modelu začnou prostředky veřejného zdravotního pojištění přerozdělovat výrazně spravedlivěji než doposud.

 

Publikace ke stažení.