Výsledky odpovídají filtrování (změnit)

PCG model

 

PCG (pharmacy-based cost groups) model patří k nástrojům, jak odhadnout zdravotní riziko jednotlivců, tj. kolik a jakou zdravotní péči budou potřebovat, a tudíž i přibližně stanovit (predikovat) budoucí náklady. PCG model vychází ze zjištění, že náklady na zdravotní péči se velkou měrou odvíjejí od chronických onemocnění pacientů. Pravděpodobnou přítomnost či nepřítomnost těchto onemocnění PCG model odvozuje od druhu a spotřeby léků, které pacienti užívají.

 Věk, pohlaví a chronické onemocnění

Potřeba péče do velké míry závisí na věku a pohlaví člověka. Víme například, že více péče potřebují starší lidé, ale muži o několik let dříve než ženy z důvodu kratší průměrné délky života. PCG model doplňuje tyto odhady o přítomnost či nepřítomnost chronických onemocnění na základě analýzy podaných léků. Druh, množství a doba podávání určitých léků dobře vypovídá o tom, jaké chronické onemocnění dotyčného trápí. Obyvatele či pojištěnce lze tak rozdělit do přesně vymezených skupin – např. ženy, věk 20 až 24 let, s chronickým onemocněním štítné žlázy – a pro ty pak stanovit zdravotní riziko, to jest odhadnout budoucí spotřebu zdravotní péče.

 Výhody PCG

Zásadními výhodami PCG jsou dobrá dostupnost výchozích údajů a přesnost. Údaje o věku a pohlaví jsou k dispozici o každém obyvateli. Pro léky zase existuje široce užívaná a podrobná anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace (ATC). Všechny systémy evidence léků běžně s touto klasifikací pracují: každý léčivý přípravek (přesněji v něm obsažená účinná látka) má svůj ATC kód. Kódy pak lze počítačově zpracovávat a z lékového profilu konkrétního pacienta s vysokou přesností odvodit, zda a jakým chronickým onemocněním trpí. Jelikož zdravotní pojišťovny znají nejen věk a pohlaví svých klientů, ale mají prakticky kompletní přehled o jejich lécích včetně ATC skupiny, mohou pojištěnce rozřadit do rizikových PCG skupin. PCG tak s relativně malými náklady přináší velmi dobrý odhad zdravotního rizika, a tím zajistí podstatně spravedlivější přerozdělení zdrojů veřejného zdravotního pojištění mezi zdravotní pojišťovny.

 

 

Publikace ke stažení.