Výsledky odpovídají filtrování (změnit)

Hlavní zjištění

Co z naší analýzy vyplývá?

Na jednoho pojištěnce připadá v různých krajích různý objem péče.

Co to znamená pro regionální politiky?

více »

Pojištěnci různých pojišťoven čerpají různě nákladnou péči.

Co to znamená pro zdravotní pojišťovny?

více »

Péče o chronicky nemocné je v různých krajích různě nákladná.

Co to znamená pro pacienty?

více »

Chronické choroby se v různých krajích léčí různě.

Co to znamená pro zdravotnická zařízení?

více »