Výsledky odpovídají filtrování (změnit)

Zjištění

Na jednoho pojištěnce připadá v různých krajích různý objem péče

Pacientům s trvalým bydlištěm na Vysočině, ve Zlínském nebo Jihočeském kraji se dostává podstatně méně zdravotní péče, než je v Česku obvyklé. Pacienti v Praze naopak čerpají zdravotní péče významně více.

 

Průměrná spotřeba zdravotní péče na jednoho pojištěnce podle krajů po zohlednění pohlaví, věku a chronických onemocnění

 

Jak ukazuje graf, pojištěnci na Vysočině čerpají v průměru o 14 % méně péče než pojištěnci v Praze. Spotřeba péče (vyjádřená v korunách) je přitom přizpůsobena riziku predikovanému PCG modelem, proto nelze tyto rozdíly vysvětlit rozdílným věkem ani různou četností chronických chorob (respektive PCG skupin) mezi jednotlivými kmeny. Nelze je vysvětlit ani vyšším soustředěním nákladné péče v hlavním městě, neboť náklady se připisují podle trvalého bydliště. 

Geografické rozdíly vyniknou ještě výrazněji, porovnáme-li menší územní celky, například okresy. Ve skupině okresů s nejnižší spotřebou zdravotní péče jsou náklady na jednoho pojištěnce o 19 % nižší než ve skupině okresů, kde je spotřeba péče nejvyšší.

Co rozdíly způsobuje?

Hustota sítě ambulantních služeb.

Z našich analýz vyplývá, že rozdíly ve spotřebě zdravotní péče jsou do velké míry způsobeny rozdílným čerpáním specializovaných ambulantních služeb. Rozhodujícím faktorem se zdá být velmi dobrá dostupnost specializovaných ambulantních služeb v regionech s vysokou spotřebou zdravotní péče. Množství poskytované péče se tedy řídí rozdílným chováním pacientů i lékařů v závislosti na dostupnosti služeb spíše než objektivními zdravotními potřebami.

Způsob, jakým pojišťovny za ambulantní zdravotní péči platí

Zdravotní pojišťovny používají pro stanovení maximálního limitu úhrady péče poskytnuté v ambulancích vzorec, do kterého se výrazně promítá počet „unikátních“ pacientů za uplynulé čtvrtletí. Díky tomuto nastavení plateb je pro lékaře výhodné, když k němu v průběhu čtvrtletí přijde co nejvíce různých pacientů, nejlépe jen jednou na nenáročnou kontrolu. V regionech, kde je velká nabídka ambulantních služeb a nouze o pacienty, to může vést k tomu, že si lékaři zvou pacienty na častější kontroly. Rozdíly ve spotřebě a průměrných nákladech však nemusejí znamenat, že v regionech s nižšími náklady je péče málo kvalitní, nebo že tam lékaři dosahují horších výsledků.

Kde jsou příležitosti ke zlepšení?

Zefektivnění péče

Česká republika patří k zemím s nejvyšším počtem kontaktů s ambulantními lékaři na obyvatele. Z toho lze nepřímo usuzovat, že v regionech s vysokou spotřebou zdravotní péče dochází k výraznému plýtvání penězi. Zbytečné kontakty se specialisty v řadě případů vedou ke zbytečným vyšetřením, zbytečnému předepisování léků atd.

Měření a zveřejňování výsledků péče

Posouzení efektivity péče s cílem zjistit, kde se plýtvá a v jakém rozsahu, se neobejde bez porovnání výsledků péče při léčbě konkrétních chorob. Tyto údaje nejsou v České republice běžně k dispozici. Efektivitu vynaložených prostředků tak není možné nezávisle posoudit. U některých chorob může být vyšší čerpání péče oprávněné. U těchto chorob bychom se měli soustředit na regiony s nízkou spotřebou péče a hledat cesty, jak spotřebu zvýšit. U nemocí, kde je vyšší spotřeba služeb neopodstatněná, bychom naopak měli péči omezit.

Vzdělávání a osvěta

Šíření údajů o tom, kolik péče stojí a proč, by zvýšilo povědomí o ekonomice zdravotnictví. Pacienti by lépe chápali souvislosti a nevyužívali zdravotní služby zbytečně. Za zbytečnou péči pacient obvykle nemusí přímo platit, ale ztrácí svůj čas a promrhané prostředky pak chybí jinde.

Jak je na tom váš kraj a jak můžete věci změnit?

  • Srovnejte váš kraj s ostatními v našem on-line srovnávači.
  • Prostudujte si podrobné údaje, např. o chronických onemocněních, v naší volně dostupné publikaci.
  • Zasaďte se o zveřejňování výsledků péče, aby bylo možné vést debatu o efektivitě péče na základě tvrdých dat a nikoli pouhých dojmů. Získáte-li výsledky péče, požadujte analýzu jejího možného zlepšení tam, kde jsou výsledky nedostatečné.
  • Zjistěte, v kterých částech vašeho kraje je příliš řídká, nebo naopak příliš hustá síť poskytovatelů. Odhalte další příčiny rozdílů v objemu péče ve vašem kraji i na úrovni menších územních celků.
  • Zajímejte se o specializované léčebné programy pro chronicky nemocné, které mohou pomoci stárnoucí populaci.
  • Podporujte zrušení úhradové vyhlášky.

Máte otázky? Zajímají Vás podrobnosti? Kontaktujte nás!

Další zjištění

Pojištěnci různých pojišťoven čerpají různě nákladnou péči.

Co to znamená pro zdravotní pojišťovny?

více »

Péče o chronicky nemocné je v různých krajích různě nákladná.

Co to znamená pro pacienty?

více »

Chronické choroby se v různých krajích léčí různě.

Co to znamená pro zdravotnická zařízení?

více »