Výsledky odpovídají filtrování (změnit)

Zjištění

Chronické choroby se v různých krajích léčí různě

Největší rozdíly ve spotřebě péče mezi PCG skupinami lze pozorovat na úrovni okresů, respektive mezi skupinou okresů s nejvyšším objemem poskytnuté péče a skupinou okresů s nejmenším objemem péče. Dle našich analýz je tento rozdíl vyšší než 25 % pro sedm PCG skupin: 

  • Cystická fibróza, HIV, léčba růstovým hormonem, choroby centrálního nervového systému, psychické poruchy, diabetes mellitus typu I, epilepsie

U pěti PCG skupin je tento rozdíl naopak nižší než 15 %:

  • Astma , revmatologie s TNF (tumor necrosis factor), hormonální onkologická léčba, chronická obstrukční plicní nemoc, malignity

Je téměř jisté, že velké rozdíly v objemu poskytnuté péče odrážejí rozdíly v samotném způsobu léčby. Naopak malé rozdíly spíše poukazují na léčbu podobnější. Bez údajů o výsledcích však nemůžeme činit závěry o tom, zda vyšší spotřeba péče určité PCG skupiny v jistých okresech nutně znamená vyšší kvalitu. V některých případech jde téměř jistě o zbytečné plýtvání. Tato otázka by si zasloužila podrobnou analýzu.

 

Proč se léčba různých skupin chronických chorob na různých místech liší?

Hustota sítě poskytovatelů

Jelikož vysoká hustota sítě specializovaných ambulancí se překrývá s místy, kde se poskytuje nejvíce chronické péče, lze usuzovat, že hustota sítě ovlivňuje, jak v různých oblastech lékaři léčí. Způsob léčby ovlivňují i sami pacienti, kteří v místech s nízkou hustotou sítě budou zvažovat, zda se jim dlouhá cesta k lékaři vyplatí, a nebudou tudíž svého lékaře tak často vídat, nebudou tak často vyšetřování atd.

 

Způsob, jakým zdravotní pojišťovny za ambulantní zdravotní péči platí

Poskytovatelé, kteří působí v místech s vysokou hustotou sítě, mají sklon zvát si pacienty častěji na kontrolu, neboť pojišťovny odvozují platby o počtu unikátních (tj. různých) pacientů za čtvrtletí. Je pravděpodobné, že tento častější monitoring vede ke zbytečným vyšetřením a zbytečnému předepisování léků, ale nelze to říci s jistotou. Odpověď se bude také lišit v závislosti na tom, o jaké konkrétní chronické onemocnění se zajímáte.

 

Další faktory

O řadě dalších faktorů rozdílné péče se můžeme pouze dohadovat. Pokud bychom například prokázali souvislost mezi častějšími kontrolami a lepšími výsledky, bylo by z důvodu účinnější farmakoterapie nebo prosté skutečnosti, že člověk častěji chodí k lékaři, poslouchá jeho rady, dodržuje doporučení a více dbá o své zdraví?

 

Kde jsou příležitosti ke zlepšení?

Zveřejňování výsledků

Dokud nebudou běžně přístupné výsledky péče, nebudeme vědět, jaký druh péče (též vzhledem k nákladům) má jaký efekt. U kterých chronických onemocnění a typů pacientů se vyplatí častější monitoring.

 

Specifické léčebné programy pro chroniky

Po zavedení přerozdělování dle PCG klasifikace budou pojišťovny dostávat větší objem prostředků na chronicky nemocné pacienty. Jelikož je péče o chronicky nemocné v rozpočtu pojišťoven zdaleka nejvyšší položkou, existuje zde také velký prostor k úsporám. Pro pojišťovny se tito pacienti stanou finančně zajímavou skupinou a budou dávat přednost poskytovatelům, kteří nabídnou komplexní péči šitou na míru.

 

Zefektivnění péče

V místech s vysokou hustotou služeb může být vhodné změnit organizaci péče jako celku. Tzv. řízená péče zlepší návaznost služeb, omezí dublování vyšetření a celkově zvýší kvalitu.

 


Jak je na tom vaše odbornost a co můžete udělat?

  • Provozujete-li praxi ve větším městě, domluvte se s příbuznými odbornostmi na vytvoření systému řízené péče o konkrétní skupinu chronicky nemocných a nabídněte svůj systém pojišťovně výměnou za podíl na dosažených úsporách.
  • Zjistěte si v našem on-line srovnávači, které chronické choroby ve Vašem kraji spotřebovávají nadprůměrný nebo naopak podprůměrný objem péče.
  • Seznamte se s charakteristikami jednotlivých PCG skupin v naší podrobné publikaci.
  • Podporujte standardizaci péče, léčete podle nejnovějších odborných doporučení. Pracujete-li ve větším zdravotnickém zařízení, průběžně integrujte odborná doporučení do konkrétních pracovních postupů.
  • Podporujte zrušení úhradové vyhlášky.

Máte otázky? Zajímají Vás podrobnosti? Kontaktujte nás!

Další zjištění

Na jednoho pojištěnce připadá v různých krajích různý objem péče.

Co to znamená pro regionální politiky?

více »

 Pojištěnci různých pojišťoven čerpají různě nákladnou péči.

Co to znamená pro zdravotní pojišťovny?

více »

 Péče o chronicky nemocné je v různých krajích různě nákladná.

 Co to znamená pro pacienty?

více »